Back to top

靚靚姊妹妝頭

除了新娘要靚靚,姊妹團也非常重要。雖然姊妹不是主角,但Iris都會用心做好每個造型,絕對不能馬虎。

????Makeup & Hair by IrisMAK ????

姐妹化妝 姊妹化妝 新娘 pre-wedding big day
我想看更多的 ... : 

其他化妝分享